PRIMARIA COMUNEI IABLANITA

Judetul Caras-Severin

PROIECTE INVESTITIONALE

        Proiecte de investitii finalizate:

        1. « Implementarea sistemului de iluminat public in colaborare cu Consiliul Judetean Caras-Severin »;
        2. « Alimentare cu apa in Iablanita, Petnic si Globu Craiovei », OG nr. 7/2006;
        3. « Parteneriat public privat Poarta Amajului », grup de actiune locala
                    • valoare proiect : 292.360 lei ;
                    • finantator: APDRP - Agentia de Plati pentru Dezvoltarea Rurala si Pescuit 5 Vest Timisoara si cofinantat de CL. Iablanita, masura 4.3.1.1 ;
                    • finalizat : septembrie 2010
       4. « Betonare strazi in localitatea Globu Craiovei »
                    • valoare proiect: 1.370.514 lei;
                    • finantator: Banca Mondiala, beneficiarii si CL Iablanita;
                    • finalizat in anul 2010
       5. « Imbunatatirea calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi si locuri de joaca in Iablanita, Petnic si Globu Craiovei »
                    • valoare proiect : 521.864 lei ;
                    • finantator : AFM - Administratia Fondului pentru Mediu ;
                    • finalizat : noiembrie 2010



       Proiecte de investitii in derulare:

       1. «  Completarea sistemului clasic de producere a apei calde de consum, cu sisteme care ultilizeaza energie solara si care conduc la imbunatatirea calitatii apei, aerului si solului pentru obiectivul Scoala cu cls. I-VIII Iablanita si sediul Administratiei Publice Locale »
                    • valoare proiect : 586.235,88 lei ;
                    • finantator: AFM - Administratia Fondului pentru Mediu 80% si CL Iablanita 20%;

       2. «  Realizare stadion comunal de fotbal in comuna Iablanita » :
                    • valoare proiect : 649.214,40 lei ;
                    • finantator : Guvernul Romaniei (OG nr. 7/2006) si CL Iablanita ;

       3. Proiect integrat  «  Retea de canalizare menajera si statie de epurare in localitatile Petnic si Globu Craiovei, extindere retea de alimentare cu apa potabila in localitatile Petnic si Globu Craiovei, reabilitare strazi in Petnic si Iablanita, modernizare si dotare camin cultural Petnic, reabilitare, modernizare si dotare camin cultural Iablanita si infiintare After School Petnic » :
                    • Valoare proiect : 10.756.706 lei ;
                    • Finantator: APDRP - Agentia de Plati pentru Dezvoltarea Rurala si Pescuit 5 Vest Timisoara, masura 322.



       Proiecte depuse spre finantare:

       1. « Instruirea angajatilor unitatii admintrativ-teritoriale Iablanita.  Modalitate de sporire a Eficacitatii Institutionale prin asigurarea unui nivel superior de calitate »
                    • valoare proiect: 770.606.31 lei;
                    • finatator: Fondul Social European prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative ;

       2. «  Producerea de energie electrica din surse regenerabile solare pentru uzul instalatiilor publice si iluminat public in comuna Iablanita »
                   • valoare proiect : 5.395.372 lei ;
                   • finantator : POSCCE, AP4/DMI2 prin Programul Valorificarea resurselor regenerabile de energie si CL Iablanita ;

       3. « Infiintare centru de informare si promovare turistica in comuna Iablanita »
                   • valoare proiect : 668.215 lei ;
                   • finantator: APDRP - Agentia de Plati pentru Dezvoltarea Rurala si Pescuit 5 Vest Timisoara, masura 313 ;

       4. « Infiintare sistem de canalizare menajera si statie de epurare in comuna Iablanita, sat Iablanita »
                   • valoare proiect : 7.560.000 lei ;
                   • finantator: AFM - Administratia Fondului pentru Mediu  si C.L Iablanita ;

       5. « Infiintare sistem de distribuite apa potabila in comuna Iablanita »
                   • valoare proiect :1.688.110 lei ;
                   • finantator: AFM - Administratia Fondului pentru Mediu  si CL Iablanita
Fisiere: